Advokat

Maria Axeheim

Familjerätt

Migrationsrätt

Brottmål

Kontakt

Du når mig enklast via e-post: maria@advokataxeheim.se eller

telefon 08 - 400 257 93

alternativt 0760-35 71 11.

Mitt kontor finns på Södra Agnegatan 29 i Stockholm. Närmaste tunnelbaneuppgång är Rådhuset.

Jag sitter i kontorsgemenskap med Therese Ström Advokatbyrå AB, Advokatfirman Cecilia Runesson AB och Advokat Gunilla Olsson AB. 


Konsumenttvistnämnden
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten. 
Om en sådan tvist uppstått, har en konsument rätt att få tvisten prövad av konsumenttvistnämnden. Konsumenten skall dock först kontakta advokaten för att försöka nå en lösning i samförstånd innan konsumenttvistnämnden prövar ärendet. Kontaktuppgifter och mer information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd finns på: 

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden